"Önemli Oyun" (online oyun oynamak) Climall projesinin başarılarından biridir. Bir bölüm olarak eğitim setine dahil edilmiştir, ancak bağımsız olarak da oynatılabilir.

"Önemli Oyun", gençlerin öğreniminin yeni eğilimlerine uyarlanmış bir araçtır. Benzersiz bir grafik evreni sayesinde, oyuncular iklim değişikliği ve yerel sorunlara özgü bir temayla karşılaşmış olacaklardır. Oyuncu, küçük oyunun başarılı olmasını sağlayacak temayla ilgili temel bilgileri (iklim değişikliğinin etkisi, yerel uyarlamalar vb. ) edinmiş olacaktır.

Önemli Oyun ülke başına 6 küçük oyun, ya da toplamda 24 küçük oyun sunuyor, hepsi de quiz soruları şeklinde ifade edildi. ""Önemli Oyun"", etkileşimli bilgisayar uygulamaları içermektedir.

Oyun Genel Kamu Lisansı düzeyinde lisanlanmış olup, oyunların bilgisayar altyapısı için, oyunların geliştirilmesinde gerekli bilgisayar programları (quizler, sürükleme ve bırakma, bulunacak öğeler vb...) kullanılmıştır. Simgeler kütüphanesi, her orta veya oyun evrenine özgü grafik nesnelerinin kütüphanesi ... Bu öğelerin hepsi veya bir kısmı, Genel Kamu Lisansı kapsamında ücretsiz olarak alınabilir, kullanılabilir (Oyunu geliştiren yazarlar kısıtlayıcı telif hakkı yasalarıyla değil üretilen bu oyunu kamu yararına paylaşmak amaçlanmıştır.) Bununla birlikte, bu lisanslama asıl olarak ECOCENE'e ve daha sonra çevre alanında faaliyet gösteren derneklerin eylemlerini desteklemek ve imajlarını daha iyi yapılandırmak için onlara eşlik etmeye çalışan LIKEN'e temel düzeyde ustalık kazandırmıştır.

Projede yer alan diğer kuruluşlar ise:

  • Projedeki görevleri yaparak mevcut fırsatlardan ve bileşenlerden yararlanan;
  • Uygulamanın planlanması ve yürütülmesinde Ecocene ve Liken koordinatörlüğünde birlikte projeyi geliştiren;
  • Ecocene tarafından sunulan link ve bağlantılar ile sağlanan iletişim dökümanları, grafiğin geliştirlmesi, ve sistemin yeniden kullanımında görec almışlardır;
  • Bu dinamik yapıların kullanılması ECOCENE de çalışmalarda yer aldığı sürece fonlamada kullanılabilecektir.

Zookeeper firması, oyun bileşenlerinin ve grafik tasarımının üreticisidir.

LINK: www.climall.eu