CLIMALL projesi, İklim değişikliği hepimizin sorunu projesi, Gençler için Stratejik ortaklık içeren Avrupa Birliği projesidir. Bu proje, Erasmus + proje teklif çağrısı çerçevesinde seçildi ve dört ülke arasındaki işbirliği sayesinde geliştirildi ve tamamlandı: İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye.

Bu projenin birden çok hedefi bulunmaktadır:

  • İklim değişikliği konusunda faaliyet gösteren, kırsal alanda kurulmuş yaygın eğitim faaliyetleri yapan Avrupa Odaklı yapılar arasında işbirliği oluşturmak;
  • Çevre dostu vatandaşlık geliştirmek için,onaylanmış bilimsel verilere ve örnek sayılabilecek yerel girişimleri model olarak kullanan cazip bir eğitim paketi oluşturmak;
  • Uyarlanmış içerik ve animasyon teknikleri yoluyla yaygın eğitim ve örgün eğitim arasındaki bağlantıları teşvik etmek;
  • Yerel düzeydeki ekolojik sorumluluğa sahip projeleri ve uygun alanları internet üzerinden tanıtarak bu çalışmalar değer katmak;
  • Uzak bölgelerden gençlik gruplarının ve gençlerin temelde olmasını ve Avrupa ölçeğinde eğitimsel gelişim projesine katılmasını ve ardından diğer bölgelere geçiş yapmasını sağlamak;
  • Dinamik bir Avrupa eğitim ağı oluşturulmasını başlatarak çevre eğitimleri alanında sürdürülebilir gelişim sağlanmasına katkı yapmak.

2015 COP 21 ve Avrupa 2020 Stratejisi bağlamında, iklim değişikliği konularını mümkün olduğunca çok sayıda Avrupa vatandaşının ilgisini çekmek istiyoruz. Amaç, kırsal alanlarda dinamik bir ortam yaratarak ve Avrupa ortak ülkelerinde ortak olan eğitim araçlarını; gençleri, yaşayan çevrelerinden sorumlu ve aktörler haline getirerek gençlerin farkındalığını artırmaktır.

İklim değişikliğinin farkındalığını artırmak için bu proje üç araç oluşturulması ile somutlaştırılmıştır: bir pedagojik kit, Mobil strateji oyunu geliştirilmesi (çevrimiçi oyunlar) ve bir internet platformu.

Eğitim kiti, dağlarda veya Avrupa kırsal kesimlerinde iklim değişikliğinin (mücadele, uyum vb.) zorlukları ve sonuçları üzerine bölümlerden oluşmaktadır. Bu alanda eğitimli bir kolaylaştırıcı tarafından kontrol ve yönlendirilmesi yapılan eğitim kiti, genç insanları harekete geçirir ve onların bu konularda sorgulama yapmasına olanak tanır. Geliştirilen önemli oyun, çevrimiçi mini oyunlar aracılığıyla iklim değişikliğine özgü yerel inisiyatifleri ve sorunları ortaya koyar ve gelişimini izler.

İnternet platformu, etkileşimli bir haritada çevre dostu faaliyetler yapan aktörleri ve girişimleri listelemektedir.