Ecocène Association

Pau (France)

Ecocene, Fransa'nın güneyinde Béarn'in kalbindeki Pau'da bulunan bir çevre ve eğitim derneğidir. Temel faaliyetleri arabuluculuk ve eğitim yoluyla farklı çözüm yolları sunmaktır. Ecocene, halkı, ön plana çıkan sorunların ve çözümlerin iyi bir şekilde anlaşılmasına yönlendirirken, yerli halka yerinde etki yaratan faaliyet alanlarında da farkındalık oluşturmaktadır. Genel hedefi, herkesin yaşam çevresinin kalitesinden daha fazla haberdar, sorumlu ve aktör olmasını sağlamaktır. Faaliyetler yoluyla, sayısız projeler geliştirerek herkes için açık veya kapalı alanlarda tüm kesimlere ulaşmaktır.

Sargantana Association

Canfranc (Spain)

Sargantana, sivil bir karakter ve organizasyon yapısına sahip bir sivil toplum kuruluşudur. Aragon Pyrenees'de yerleşik olup, 1987'de eğitimcilerin işbirliği ile kurulmuştur. Sargantana, sınır ötesi projeler, eğitim planları ve kurslarının yanı sıra sürdürülebilir ve kırsal kalkınma projelerinin yönetimine de kendisini adamıştır. Faaliyetlerinden bir diğeri, boş zaman etkinliklerinin ve çevre eğitiminin tasarlanması, planlanması ve geliştirilmesidir.

LAG Molise verso il 2000

Campobasso (Italy)

LAG Molise verso il 2000 skarl, Molise bölgesinde, AB'nin, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin kalkınma planları ve hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik, sosyal, iş dünyasını ve istihdamı desteklemek ve geliştirmek için çalışan yerel bir kalkınma ajansıdır.

MUGDER Association

Afyonkarahisar (Turkey)

MUGDER (Mercan Uluslararası Gönüllüler Derneği), 2011 yılında gönüllü faaliyetler yapmak üzerine kurulmuş kar amacı gütmeyen bir dernektir. Derneğin kurucuları, sosyal faaliyetler ve eylemlerde gönüllü uzmanlardır. Yaklaşık 300 kayıtlı gönüllüsü bulunmaktadır. Derneğin misyonu, günlük hayatta, eğitimde, sağlıkta, kültürde, sporda, teknolojide vb çevresinde yardıma ihtiyaç duyanlara dernek üyeleri ve diğer sivil toplum kuruluşları ile gönüllü destekte bulunmaktır.